Bli utstiller

Påmeldingsavgift Kr 3.500,-

Priser for deltagelse på Tønsberg Boatshow i 2023:

Båt:

0-16 ft

Påmeldingsavgift Kr 3.500,-

Kr 3.000,-

Båt:

17-27 ft

Påmeldingsavgift Kr 3.500,-

Kr 4.000,-

Båt:

28-34 ft

Påmeldingsavgift Kr 3.500,-

Kr 5.500,-

Båt:

35+ ft

Påmeldingsavgift Kr 3.500,-

Kr 9.500,-

Salgsstand, Inkl telt 3x3

Påmeldingsavgift kr 1500.- eks. mva. ved bestilling.

Kr: 12.000.-

Salgsstand, Inkl telt 5x5

Påmeldingsavgift kr 1500.- eks. mva. ved bestilling.

Kr: 18.000.-

Arena reklame 2x7m

1 stk. Banner Kaldnes Brygge

Kr: 15.000.-

Reklame sikringsgjerde

70cm høye, minimum 3m

Kr: 1.500.-

Priser er eks mva.

Plasser på land beregnes individuelt ut ifra plassbehov, plassering og varetype. Tønsberg Boatshow vil kun benytte paviljong telt. Disse blir levert av oss, inkl strøm om utstillere ønsker det.

Betalingsbetingelser

50% av standleien faktureres ved inngåelse av kontrakt. 50% av stand leien faktureres med forfall 1. april. Orderen blir fakturert i sin helhet ved avbestilling etter 1. april
Arrangør står fritt til å omdisponere areal om standleien ikke er innbetalt til 1. april.
Ved kanselering refunderes 25%

Påmelding

Ved påmelding må dere oppgi båtenes strørrelse, bredde og lengde. Dette for å lettere kunne plassere dere ved bryggene.
Påmelding kan gjøres på kontakt skjema under, eller på telefon 970 27 777

Opprigg

Opprigg av Tønsberg Boatshow starter Torsdag 27/4 kl 16.00 Standen må være ferdig rigget, og alle biler og tilhengere må være ute av messeområdet i godt tid før Fredag 28/4 kl 15.00.

Nedrigg

Nedrigg starter Mandag 1/5 kl 17.00 - Det er ikke lov å kjøre med bil og henger på bryggene, trenger man midlertidig parkeringsbevis kontakt Andrea - 917 62 660