Bli utstiller i 2024

Kontakt oss for forhåndsbestilling

Båt:

0-16 ft

Påmeldingsavgift Kr 4.500,-

Kr 4.000,-

Båt:

17-27 ft

Påmeldingsavgift Kr 4.500,-

Kr 6.000,-

Båt:

28-34 ft

Påmeldingsavgift Kr 4.500,-

Kr 7.500,-

Båt:

35+ ft

Påmeldingsavgift Kr 4.500,-

Kr 12.500,-

Salgsstand, Inkl. telt 3x3

Påmeldingsavgift kr 2500.- eks. mva. ved bestilling.

Kr: 12.000.-

Salgsstand, Inkl. telt 3x6

Påmeldingsavgift kr 2500.- eks. mva. ved bestilling.

Kr: 18.000.-

Arena reklame 2x7m

1 stk. Banner Kaldnes Brygge

Kr: 25.000.-

Reklame sikringsgjerde

70cm høye, minimum 3m

Kr: 1.500.-

Banner flytebrygge

1 stk logo - 2,2 m bred - 1,5 m høyde

Kr: 3.000.-

Banner flytebrygge

2 til 4 stk logo - 2,2 m bred - 1,5 m høyde

Kr: 2.000.-

Banner flytebrygge

Fler enn 10 stk logoer ( 2,2 m bred - 1,5 m høyde )

Kr: 1.500.-

Reklame på Dødse tårnet

50 cm høyde - 2 meter bredde // 1 uke på brygga

Kr: 5000.-

Storskjerm media pakke

Video eller logo eksponering // 1 uke på brygga

Kr: 5000.-

Priser er eks mva.

Plasser på land beregnes individuelt ut ifra plassbehov, plassering og varetype. Tønsberg Boatshow vil kun benytte paviljong telt. Disse blir levert av oss, inkl. strøm om utstillere ønsker det.

Betalingsbetingelser

Det faktureres fortløpende ved inngåelse av kontrakt. Ordren blir fakturert i sin helhet ved avbestilling etter 1.april. Arrangør står fritt til å omdisponere bestilt areal om standleien ikke er innbetalt til 1.april. Ved kansellering før 1.april refunderes 25%

Medutstiller faktureres med kr. 5.000,-

Påmelding

Ved påmelding må dere oppgi båtenes strørrelse, bredde og lengde.
Dette for å lettere kunne plassere dere ved bryggene.
For telt forespørsel, påmelding og bannerreklame kan gjøres på kontakt skjema under, eller på telefon 970 27 777.

Opprigg

Opprigg av Tønsberg Boatshow starter Torsdag 2/5 kl 12.00 for utstiller. Standen må være ferdig rigget, og alle biler og tilhengere må være ute av messeområdet før Fredag 3/5 kl. 12.00.

Nedrigg

Nedrigg starter Søndag 5/5 kl. 17.00 - Det er ikke lov å kjøre med bil og henger på bryggene, trenger man midlertidig parkeringsbevis kontakt oss