Velkommen til Yarconsult AS

Yarconsult er opptatt av å ta vare på miljøet noe som gjenspeiles i produktene. Rent drikkevann produsert ved omvendt osmose, rensing av gråvann og lensevann og salg av 100 prosent gjenvinnbare produkter med lang levetid. Fenderoppheng og V-Pump har 5 års garanti!

Yarconsult AS deltar på Tønsberg Boatshow 29/4 – 1/5

Noen aktuelle produkter:

  • Rainman portabel avsaltingsenhet (Lansering i Norge)
  • Fastfender Fenderoppheng (salg)
  • V-Pump; pump vann med vann (salg)
  • Wavestream element for fjerning av olje fra lensevann (salg)
  • Presentasjon av avsaltingsenheter fra Sea Recovery, Katadyn og Rainman.